Rodi Garganico eventi

Giugno

Vacanza Tango - Gargano 2018

Vacanza Tango - Gargano 2018

Sabato 12:00 (02 Giugno)
Park Hotel Villa Americana - Rodi Garganico, Rodi Garganico

Tango Holiday Rodi Garganico (italia) Hernan Ohaco Simona Niero

Tango Holiday Rodi Garganico (italia) Hernan Ohaco Simona Niero

Sabato 13:00 (02 Giugno)
Park Hotel Villa Americana - Rodi Garganico, Rodi Garganico